Advertentie

Bericht:

Advertentie

Bouwvergunning nodig ?

vergunning

Als voldaan wordt aan alle volgende woorwaarden kunt u de dakkapel zonder bouwvergunning plaatsen:

1. De dakkapel moet op een bestaand gebouw worden geplaatst. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch ook nog een dakkapel toe te voegen, dan kan dat dus niet bouwvergunningsvrij.

2. De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn.

3. De afstand tot de voorgevel van het gebouw is meer dan 1 meter.

4. De dakkapel heeft een plat dak.

5. De zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig.

6. De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,5 meter.

7. De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet1.

8. De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok2.

9. De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.3

10. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen. De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, bouwvergunningsvrij worden geplaatst.

11. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht. U kunt ook kijken op site van het Ministerie van VROM de Bouwvergunningen Online via internet volgen.Advertentie

Snel en eenvoudig lenen tot 600,-

Advertentie

Lenen via Minilening.nl

Beheerder: Gerard - Links: - Rubrieken:

Overzicht van deze pagina beheerder


Lease uw zonnepanelen en verdien direct

Your professional link on this page ? Only from EURO 2,50 per month. Payment per year.
Interested ? Send us an email at:


TeleComAanbod - Top Sim Only Abonnementen